Wij helpen u graag bij het realiseren van uw doelen.

Uw pensioen & belastingen optimaliseren.

Wij luisteren naar uw behoeften en doelen in het leven.

 • U wil sparen via uw onderneming;
 • U wil een huis of apartement kopen;
 • U wil meer rendement, want uw spaarrekening is verlieslatend;
 • U wil fiscaal voordeel want u betaalt veel belastingen;
 • U wil uw sociale bijdragen verlagen;
 • U wil beleggen.
 
Er zijn verschillende uitstekende mogelijkheden om te sparen met rendement om uw doelen te realiseren. Wij helpen u graag bij het kiezen van een spaarformule op maat van uw behoeften en huidige financiële situatie.

Ontdek onze spaarformules voor zelfstandige ondernemers

Het VAPZ is de interessantste pensioenspaarformule voor zelfstandigen: u zet jaarlijks een bedrag opzij en geniet bij uw pensionering van een mooi kapitaal. En er is meer. Via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen recupereert u tot 70% van uw gespaarde premie. U kunt kiezen uit een gewoon VAPZ of een Sociaal VAPZ, dat meer bescherming biedt.


WAT IS EEN VAPZ?

Het is de bedoeling dat u elk jaar een som naar keuze opzij zet voor uw aanvullend pensioen. Deze som die u jaarlijks spaart moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden: minimaal 100 euro en maximaal 8,17% van uw beroepsinkomsten van drie jaar geleden met een maximum van 3.302,77 euro.


DE 5 VOORDELEN VAN HET VAPZ

 1. U recupereert tot 70% van uw gespaarde premies.
 2. U betaalt bijna geen belastingen aan het einde van de rit.
 3. U kiest zelf hoeveel u spaart (binnen de wettelijke grenzen).
 4. U kunt uw VAPZ uitbreiden naar uw meewerkende partner.
 5. U betaalt uw premies op uw tempo, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks.


HOE ZIT HET MET DE EINDEBELASTING?

Op het moment dat u uw kapitaal ontvangt, zal u een eindbelasting moeten betalen. Deze eindbelasting wordt berekend via een fictieve rente en u zal deze belasting op een peridode van dertien jaar betalen, dit komt u een stuk goedkoper uit. Indien u blijft doorwerken tot uw 65ste, dan geniet u nog van een extra voordeel: dan wordt slechts 80% van uw eindkapitaal in een fictieve rente omgezet, met andere woorden zal 20% van uw eindkapitaal dan belastingvrij zijn.

SOCIAAL VAPZ

Naast een gewoon VAPZ bestaat er ook een sociaal VAPZ, bij deze formule gaat er een deel van uw gestorte premies naar een solidariteitsfonds. U en uw gezin zijn dan extra beschermt tegen een aantal risico’s:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ernstige ziektes
 • Moederschap kosten
 • Overlijden


Bovendien kunt u met het Sociaal VAPZ meer sparen én dus ook meer aftrekken van de belastingen.

 

Dat pensioensparen belangrijk is, dat spreekt voor zich, maar wist u dat u dit niet noodzakelijk zelf hoeft te doen? Met een individuele pensioentoezegging (IPT) kan u uw vennootschap voor uw pensioen doen sparen. Zelf kan u de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging kiezen.

Zo heeft u de keuze uit een tak 21 verzekering (met een gewaarborgd rendement) en een fonds (tak 23) of een combinatie van de twee indien u dit wenst. Verder bent u zelf zowel de eigenaar als de rechtstreekse begunstigde van het kapitaal. Concreet zijn er een vijftal voordelen verbonden aan een IPT.

 1. U HOEFT ZELF NIET TE SPAREN VOOR UW PENSIOEN

Bij een IPT zal uw vennootschap sparen voor uw pensioen en bovendien is het nog voordelig voor uw zaak:  alle gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. U hoeft bij deze formule dus geen deel van uw privé vermogen afstaan om aan pensioensparen te doen.

 1. U BENT ZELF DE BEGUNSTIGDE

Vanaf het moment waarop u op pensioen gaat, ontvangt u zelf uw aanvullend pensioen (niet uw vennootschap). U kan dus zeker zijn dat u integraal het volledig opgebouwde kapitaal zelf ontvangt en dat u uw levensstandaard ook kan behouden tijdens uw pensioen. Zelfs wanneer uw vennootschap ontbonden wordt, kan u er gerust van zijn dat u het gespaarde kapitaal zal ontvangen.

 1. ­­EEN IPT IS FISCAAL VOORDELIG

Zoals al eerder werd vermeld zijn de premies voor uw IPT fiscaal aftrekbaar als beroepskost en deze zullen geen invloed hebben op uw personenbelasting tijdens uw loopbaan. Wanneer het opgebouwde kapitaal uitgekeerd wordt, zal u daar wel een eindbelasting op moeten betalen. Deze hangt af van uw leeftijd, en zal verminderen naar mate u langer blijft werken. U zal bijvoorbeeld 20% eindbelasting moeten betalen indien u op uw 60ste op pensioen gaat, terwijl u maar 10 % eindbelasting hoeft te betalen indien u op uw 65ste op pensioen gaat. Een IPT is ook een stuk goedkoper dan een verhoging van de bezoldiging.

 1. U KAN UW GEZIN EXTRA BESCHERMEN

U kan ervoor kiezen om uzelf en uw gezien extra te beschermen via de aanvullende waarborgen van een IPT. Zo kan u er bijvoorbeeld voor kiezen om een overlijdensverzekering te koppelen aan uw IPT, indien u overlijdt zullen uw nabestaanden een extra kapitaal ontvangen. Daarnaast zijn er nog tal van andere aanvullende waarborgen die u en uw gezin meer bescherming kunnen bieden: een ongevallenverzekering, een premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid, een rente bij arbeidsongeschiktheid en een waarborg voor ernstige aandoeningen.

 1. U HEEFT DE MOGELIJKHEID OM UW IPT TE GEBRUIKEN VOOR DE FINANCIERING VAN VASTGOED

U kan uw individuele pensioentoezegging al reeds gebruiken tijdens de looptijd van het contract voor de aankoop of het verbouwen van vastgoed. U zou bijvoorbeeld een voorschot kunnen nemen op een deel van het gespaarde kapitaal voor de financiering van een vastgoedproject. Voor verdere informatie helpt uw makelaar of agent u graag verder.

Bent u een zelfstandige zonder vennootschap of een vrije beroeper? Dan is een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) zeker iets voor u! Via een POZ heeft u de mogelijkheid om een extra pensioenkapitaal op te bouwen naast uw VAPZ. Op die manier kan u gerust op pensioen gaan zonder enige financiële zorgen.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN POZ?

 1. Een POZ is fiscaal aantrekkelijk.

U kan afhankelijk van uw persoonlijke situatie tot 30% van de gestorte premies  terugverdienen via een belastingvoordeel.

 1. Een POZ is onderworpen aan een gunstige inkomstenbelasting.

Bij de uiteindelijke uitbetaling van het eindkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd, zal u een eindbelasting moeten betalen van 10% op het gespaarde kapitaal. Dit belastingpercentage is niet van toepassing op eventuele winstdeelnames.

 1. U kan met een POZ sparen voor een aanvullend pensioen.

Via een POZ kan u sparen voor een aanvullend pensioen bovenop uw wettelijke pensioen en uw VAPZ. Uw totale pensioenopbouw mag oplopen tot 80% van het gemiddelde inkomen dat u de afgelopen drie jaar heeft behaald. 

 1. U kan uw gezin extra beschermen.

Via de aanvullende overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking kan u uw gezien extra beschermen tegen financiële risico’s.

 1. U heeft de mogelijkheid om uw POZ te gebruiken voor de financiering van vastgoed

Heeft u altijd al gedroomd van een tweede verblijf in het buitenland of misschien een grondige rennovatie? Goed nieuws, u hoeft niet te wachten tot uw pensioen om uw welverdiende spaarcenten uit te geven. Zo kan u in tegenstelling tot pensioensparen, op elk moment een voorschot vragen op een deel van uw al gespaarde kapitaal. Met dit voorschot kan u dan uw droom laten uitkomen!

KEUZE UIT VERSCHILLENDE SPAARFORMULES

Sparen voor uw aanvullend pensioen kan via verschillende formules. De meeste zekerheid biedt de tak 21-oplossing. Die garandeert een gewaarborgd rendement en de mogelijkheid op een winstdeelname. Streeft u naar een potentieel hoger rendement, dan kunt u voor een tak 23-verzekering gaan. Het rendement hangt af van een beleggingsfonds, zonder kapitaalsgarantie. Ten slotte kunt u ook kiezen voor een combinatie van tak 21 en tak 23.

NIET ENKEL VOOR ZELFSTANDIGEN

Bent u zelf geen zelfstandige zonder vennootschap of vrije beroeper? Dan kan de POZ mogelijks toch nog interessant zijn voor u. Naast zelfstandigen zonder vennootschap en vrije beroepers kan een POZ ook worden afgesloten door meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers en zelfstandigen in bijberoep. Voor de laatste twee categorieën geldt er wel de voorwaarde dat u al minimaal drie jaar actief bent.

BELASTINGEN?

Naast de eerder besproken eindbelasting, zal u bij een POZ nog twee andere bijdragen moeten betalen: een solidariteitsbijdrage (van 0% tot 2%) en een RIZIV-bijdrage van 3,55%.

schrijven

Sparen bij iFuture

 • Op maat van uw behoeften en financiële situatie
 • Actief beheer via specialist sparen en leven
 • Jaarlijkse optimalisatie in samenspraak met uw boekhouder
 • Proactieve opvolging
 • Altijd bereikbaar
 • Volledige uitleg
 • Ruim aanbod spaarformules 
 • Flexibel
 • Duurzaam
 • Gespreid
 • Rendement

Plan een gratis & vrijblijvende verzekeringscheck

Regelmatig uw verzekeringen nakijken is een must. Wij staan altijd voor u klaar via telefoon, mail, op kantoor of bij u thuis!